De engelske rækkehuse

I Klampenborg ligger de såkaldte engelske rækkehuse. Engelske, fordi de blev opført efter engelsk forbillede i 1903. De er de eneste af sin art herhjemme, og det gør dem til en arkitektonisk perle
Det var arkitekten Rasmus Jensen, der tegnede husene. Oprindeligt havde han tænkt sig, at der skulle opføres ni karréer, men det blev kun til de to.
De to karréer rummer 62 boliger, der alle er forskellige i størrelse og form. Indgangspartiet og bagdøren ud til den fælles have har de dog alle til fælles.
Der er noget herskabeligt over bebyggelsen, der leder tanken hen på et engelsk landsted. Og som i de engelske town-houses ligger køkken, bryggers og andre servicefunktioner i den højtliggende kælder, så man kunne holde herskab og tjenestefolk adskilt med behørig afstand til hinanden.

Millionrækkehuse var usælgelige

I dag kan et rækkehus her nemt sælges for 20 millioner kroner, men da de blev opført, var det næsten umuligt at finde købere eller bare udlejere til dem.
Det forlyder ligefrem, at lejere blev tilbudt at slippe for huslejen det første år – mod at sætte gardiner op! For at lokke børnefamilier til blev der også oprettet en skole på Dyrehavevej 33-35.
Rækkehusene var nemlig opført på et fæstningsareal. I tilfælde af krig ville hele området blive oversvømmet for at forhindre fjenden i at trænge frem til hovedstaden.
Det var et led i Københavns Befæstning, som blev opført i årene 1885-1894. Mod vest opførte man det sammenhængende voldsystem Vestvolden. Et sådant voldsystem var imidlertid ikke muligt nord for Hovedstaden. Her var landskabet for kuperet, så i stedet blev der opført en række fritliggende forter og et oversvømmelsessystem, som skulle kunne sætte store landområder under vand og forhindre fjendtlige tropper i at trænge frem.
Oversvømmelsesplanen kan opleves på det nye formidlingscenter Garderhøj.

Bortsprængning

Desuden var der tilknyttet en særlig bortsprængningsbestemmelse til området. Den betød, at de bygninger, der lå på fæstningsarealet, skulle kunne sprænges bort med kort varsel.
Der var således flere grunde til, at det ikke var videre attraktivt at blive rækkehusejer her.
Først i 1920 blev landbefæstningen nedlagt, og året efter blev bortsprængningsbestemmelsen ophævet.
Herefter blev boligerne hurtigt de attraktive boliger, de er i dag.

De engelske rækkehuse fra salgsprospekt fra 1903. Vejen foran husene er Vitus Berings Allé, og vejen mellem de to karréer er Christiansholms parallelvej. Foto: Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte

Fotomontage af de engelske rækkehuse efter bortsprængning og fyldning af Basin IV. Montage af Poul Reinhard